Terug naar overzicht

Verrichten

Verplichte paragrafen jaarrekening

Heb jij minimaal zeven programma-overstijgende paragrafen in jouw begroting en de jaarstukken opgenomen? Dat verplicht de BBV aan provincies en gemeenten. Aardig wat, daarom ondersteunen wij graag bij het opstellen van de verplichte paragrafen in de jaarrekening.

  • Opstellen verplichte paragrafen
  • Toegevoegde waarde voor de organisatie
  • Nauwe samenwerking met medewerkers
  • Co-creatie voor een duurzaam en toekomstbestendig product
group-648.jpg

Veel tekst en weinig inhoud of diepgang, de meerwaarde van de verplichte paragrafen blijft vaak onbenut. Het doel van de verplichte paragrafen - inzicht geven in de financiële positie en risico’s van gemeenten vergroten - raakt daardoor te vaak ondergesneeuwd. Zonde! Bestuurders en raadsleden krijgen niet de gewenste informatie en het opstellen wordt ervaren als een grote last in drukke tijden. Toch kan de informatie in deze paragrafen juist echt een toevoeging zijn op de inhoud van het product. Geef de verplichte paragrafen daarom de aandacht en kleur die ze verdienen!

Wij ontzorgen jou bij het opstellen van de paragrafen en geven we advies om de kwaliteit ervan te verbeteren. We onderzoeken hoe de paragrafen doeltreffend en efficiënt kunnen worden vormgegeven. Tijdens dit proces gaan we met de belangrijkste afnemers in gesprek over wat zij van de huidige paragrafen vinden. Missen zij specifieke informatie? Zijn de paragrafen voldoende bruikbaar zijn en hebben zij wellicht nog andere wensen? We nemen de actuele paragrafen en die uit het recente verleden onder de loep. Inhoudelijk toetsen wij ze op bruikbaarheid, opzet en vereisten. Zo kunnen we verplichte paragrafen opstellen die aansluiten op de behoeften en wensen van de afnemers. Zowel de ambtelijke als de bestuurlijke organisatie. Dat maakt het verschil!

Contactpersoon 6

Ben je benieuwd welk type onderzoek het beste past?

Neem contact op met onze collega’s via (023)-5471913 voor meer informatie.

New Colors is onderdeel van