Terug naar overzicht

Inrichten

Tellen & vertellen

Het decentraliseren van het sociaal domein heeft grote maatschappelijke verantwoordelijkheden bij gemeenten neergelegd, met financiële kopzorgen tot gevolg. Fors bezuinigen is een natuurlijk reflex, maar is dat de oplossing? Levert een andere aanpak misschien andere resultaten op? Wij denken graag mee en koppelen verhalen en cijfers, op de weg naar een tevreden inwoner!

  • Koerswaarden formuleren, passend bij de visie
  • Integrale analyse van de infrastructuur en netwerk
  • Aanjagen van transformatie en koersvast worden
  • Mechanismes inrichten en keuzes toetsen
  • Verhaal en cijfers in beeld
  • Opzetten integraal systeem van kwaliteits- en effectindicatoren

Durf jij te vertrouwen op de kracht van jouw organisatie? Wanneer jouw gemeente het proces doorloopt over de kern van het waarom, dan wordt de blik vanzelf meer voorwaarts en procesgericht. Beslissingen worden bewuster getoetst aan de koerswaarden en er ontstaat een proces gericht op de inwoner, zonder verspilling. Met inzet van onze specialisten maken wij samen de koppeling: van de inhoud en de effecten van het sociaal domein, naar de bedrijfsmatige doelen van de organisatie.

We beginnen met een goed gesprek en luisteren naar jullie doelen en bijbehorende uitdagingen. Hebben we voldoende kennis van en over onze inwoners? Kunnen we de koers varen die aansluit op wat voor hen belangrijk is? Worden inwoners beter van de genomen beslissingen? Wordt het zorgaanbod innovatiever en verbetert de dienstverlening hierdoor? Met het verhaal achter de cijfers kunnen keuzes worden gemaakt die over meer gaan dan geld alleen. Samen zetten we zo een passende visie uit. En omdat iedere gemeente anders is zorgen we samen voor maatwerk, iedere keer weer. Laten we het samen goed doen!

Referenties

De gemeente Vaals neemt de volgende stap in vrijwilligerswerk

De vrijwilligerscentrale in Vaals helpt mensen bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk. Maar de vrijwilligerscentrale ondersteunt daarnaast ook organisaties met betrekking tot vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages, en verzorgt cursusaanbod voor vrijwilligers. Omdat de vrijwilligerscentrale onder de loep van de gemeenteraad lag vanwege een wat stoffig imago en beperkte interne zichtbaarheid, is Vaals aan de slag gegaan met een herinrichting. Onze adviseur Aglaja heeft hier aan bijgedragen door - samen met de extern adviseur bedrijfsvoering - een effectmeting te maken van de vrijwilligerscentrale, met als uitganspunt: gissen is missen.

 De effectmeting richtte zich op het meten van maatschappelijke en financiële effecten, maar ook:  voldoet de vrijwilligerscentrale aan de gestelde doelstellingen? Maar hoe meet je maatschappelijke effecten? Aglaja: “Het is belangrijk om nieuwsgierig te zijn en meer narratief te waarderen. Ik ben echt op stap gegaan. Welke verhalen achter de cijfers leven er onder de vrijwilligers en degene die vrijwilligershulp ontvangen? Wat betekent het om afhankelijk te zijn van een vrijwilliger? Door naar hun verhalen te luisteren leer je wat het voor hen betekent.” Deze verhalen zijn vervolgens gekoppeld aan de effectenmeting wat heeft geleid tot concrete en passende adviezen waar de gemeente vervolgens mee aan de slag is gegaan.

Contactpersoon 3

Ben je benieuwd welk type onderzoek het beste past?

Neem contact op met onze collega’s via (023)-5471913 voor meer informatie.

New Colors is onderdeel van