Terug naar overzicht

Verrichten

Procesbeschrijvingen

Een organisatie is het geheel van processen, daar ben jij ook onderdeel van. Worstel jij met de processen en zoek je werkinstructies die je eenvoudig kunt toepassen? Onze specialisten staan voor je klaar.

  • Optimaal stroomlijnen van de organisatie
  • Processen inzichtelijk en op orde
  • Creëren van samenhang in processen
  • Ondersteuning en advies
  • Hoge efficiëntie en kwaliteit
group-646.jpg

Een goede procesbeschrijving en werkinstructies liggen aan de basis van een organisatie, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Ze zijn lang niet altijd overzichtelijk en makkelijk toepasbaar, of zelfs bekend in de organisatie. Laat ons helpen: wij beschrijven processen waarbij mensen niet in een keurslijf worden gedwongen, maar ondersteuning krijgen waar nodig. Zo ontstaat er meer ruimte voor vakmanschap en creativiteit en is de organisatie optimaal gestroomlijnd.

Wij beschrijven of actualiseren de processen die aandacht nodig hebben. We gaan in gesprek met de proceseigenaren en medewerkers en krijgen zo een scherp beeld van de huidige werkwijze. De opgehaalde informatie zetten we om in geactualiseerde procesbeschrijvingen, hiermee leveren we een bijdrage aan meer structuur en duidelijkheid. Dat verhoogt de efficiëntie en kwaliteit, een duidelijke meerwaarde. Een goede verzameling van procesbeschrijvingen levert ook houvast voor medewerkers en managers, zonder ruimte in te leveren voor vakmanschap en creativiteit. Door de procesbeschrijvingen samen te brengen in een systeem worden de zwakke en sterke punten van het proces inzichtelijk. Ook komen mogelijkheden aan het licht. Samen zorgen wij ervoor dat de processen werken!

Referenties

Procesbeschrijvingen met meerwaarde

In 2021 verandert de manier waarop gemeenten een rechtmatigheidsverklaring verstrekken. Accountants zullen vanaf dan alleen nog maar een getrouwheidsverklaring afgeven, de rechtmatigheidsverantwoording dient dan bij de jaarrekening te worden afgegeven door het college. Deze wetswijziging is aanleiding geweest voor de gemeente Bergen (Limburg) om Haute Equipe te vragen een beschrijving van haar hoofdprocessen te maken zodat zij in control kunnen blijven over hun administratieve organisatie en interne controle.

De opdracht is opgepakt door een team van drie Haute Equipe adviseurs. Door eerst de opdracht goed af te stemmen met de opdrachtgever en een helder plan van aanpak op te stellen zijn duidelijke uitgangspunten voor het project geformuleerd. Met het akkoord bevonden plan is het team aan de slag gegaan met het houden van interviews en het ophalen van informatie over de risico’s die de medewerkers tegenkomen binnen de processen. Met de verzamelde informatie hebben de adviseurs niet alleen alle hoofd- en de daarbij behorende deelprocessen, maar ook een risicoanalyse gemaakt. Op basis van de risicoanalyse hebben zij een aantal concrete aanbevelingen voor beheersmaatregelen gedaan.

Contactpersoon 10

Ben je benieuwd welk type onderzoek het beste past?

Neem contact op met onze collega’s via (023)-5471913 voor meer informatie.

New Colors is onderdeel van