Terug naar overzicht

Verrichten

Opzetten samenwerkingsverband

Wil jouw gemeente een samenwerking opzetten om bepaalde taken beter uit te voeren? Bijvoorbeeld in een shared servicecentrum of een regionaal samenwerkingsverband? Laat ons helpen. Onze specialisten begeleiden het project, met een onafhankelijke blik en positie en het succes voor alle partners voorop.

  • Opzetten samenwerkingsverband
  • Onafhankelijke specialisten
  • Aandacht voor governance en inspraak
  • Multidisciplinair samenwerken
  • Succesvol samenwerkingsverband
group-649.jpg

Het opzetten van een samenwerking is soms wettelijk verplicht, ook kiezen partners er wel eens zelf voor. Om redenen van kwetsbaarheid, kosten en/of kwaliteit bijvoorbeeld. Wat de reden ook is, er is altijd kennis en ervaring nodig om een samenwerkingsverband goed op te zetten. Vooral om het ontwikkelproces samen goed te doorlopen, zodat alle partners zich gezamenlijk eigenaar voelen. Om hier goed bij te ondersteunen besteden wij al in de ontwikkelfase veel aandacht aan een goede governance en inspraak. De basis voor een goed functionerend samenwerkingsverband.

Onze specialisten voeren de regie of adviseren over het ontwikkelproces, tot en met de startfase. Wij werken multidisciplinair samen met de beschikbare professionals van de partners, zoals een werkgroep financiën, ICT of JZ. Waar nodig kunnen we ook eigen adviseurs inschakelen of onderdelen realiseren, zoals een GR formuleren of een treasurystatuut opstellen. Dat doen we betrokken en afgestemd op jullie wensen en situatie. We zijn pas klaar als het samenwerkingsverband succesvol is gestart!

Contactpersoon 12

Ben je benieuwd welk type onderzoek het beste past?

Neem contact op met onze collega’s via (023)-5471913 voor meer informatie.

New Colors is onderdeel van