Terug naar overzicht

Inrichten

Liquidatie stichting en/of gemeentelijke organisatie

Gaat jouw bestuur over tot het opheffen van een stichting of gemeentelijke organisatie, dan komen er verschillende uitdagingen op je af. Zowel financieel als juridisch. Om hierbij te ontzorgen nemen onze specialisten graag een deel of alle facetten van de liquidatie uit handen.

  • Opheffingsproces
  • Liquidatieverslag en/of rekening
  • Onafhankelijke vereffenaar
  • Doeltreffend ontzorgen
  • Aandacht voor de mens centraal
group-638.jpg

Hoe verloopt het proces rondom opheffing? De schulden worden betaald en bezittingen verkocht, maar wat gebeurt er met het geld dat overblijft? Ook kunnen er problemen ontstaan bij het opstellen van de liquidatierekening. Niet fijn en soms erg ingewikkeld. Wij adviseren en ontzorgen graag gedurende het proces. Uiteraard in nauwe samenwerking met het bestuur. Zo nemen wij een deel of alle facetten van de liquidatie uit handen. Doeltreffend, met zorg voor de betrokken medewerkers en handelend in belang van alle betrokken partijen.

Gedurende het ontbinden van de stichting zijn wij - op zowel juridisch als financieel gebied - jouw klankbord en sparringpartner. Ben je meer geholpen bij het opstellen van de liquidatierekening of is het belangrijk dat er een onafhankelijke vereffenaar aangesteld wordt? Ook dat doen we graag en goed. Uiteindelijk leveren wij een liquidatieverslag, vergezeld door een rapport van de accountant. Met een concrete afrekening van alle rechten en plichten voor de betrokken partijen, zowel financieel als juridisch.

Referenties

Het opheffen van een Stichting met oog voor mensen

Haute Equipe kreeg van de gemeente Schiermonnikoog de vraag om de juridische constructie van de toenmalige welzijnsstichting onder de loep te nemen. De Stichting was in het leven geroepen om alle welzijn gerelateerde taken uit te voeren op het eiland. Maar uit een inventarisatie bleek dit voor de toekomst niet houdbaar. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente besloot om de Stichting op te heffen: te liquideren. 

Omdat Schiermonnikoog maar een klein eiland is en iedereen elkaar kent, was de gebruikelijke procedure al snel uitgesloten. Er werd bewust gekozen voor een onafhankelijke, niet lokaal gevestigde vereffenaar: Haute Equipe’s Marion.

Naast de formele liquidatie heeft er ook, naar menselijke maat, een informele afsluiting plaatsgevonden met alle betrokkenen waaronder de toenmalige medewerkers van de Stichting en vertegenwoordiging van de gemeente, waaronder de burgemeester van Schiermonnikoog.

Contactpersoon 6

Ben je benieuwd welk type onderzoek het beste past?

Neem contact op met onze collega’s via (023)-5471913 voor meer informatie.

New Colors is onderdeel van