Terug naar overzicht

Inrichten

Implementatie rechtmatigheids- verantwoording

De rechtmatigheidsverantwoording is per 2021 een verplicht onderdeel in de jaarrekening. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van financiële resultaten in de jaarrekening. Heb jij hulp nodig bij het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording of de implementatie hiervan? Onze specialisten staan voor je klaar!

  • Opstellen rechtmatigheidsverantwoording
  • Persoonlijke gesprekken
  • Uitvoeren nulmeting
  • Implementatieplan
  • Eindrapportage met adviezen
group-639.jpg

De rechtmatigheidsverantwoording is dé kans om het eigenaarschap van managers en medewerkers te bespreken. Zeker als het gaat om de beheersing van de organisatie is het een mooie mogelijkheid om beter ‘in control’ te komen. Wij zijn hierbij graag jouw partner! Aan de hand van verschillende gesprekken stellen wij het ambitieniveau vast. Is de organisatie bijvoorbeeld al in staat om de rechtmatigheidsverantwoording breder trekken naar een in control statement? Aan de hand van het ambitieniveau zetten we de volgende stap: met een nulmeting brengen we de huidige kennis en ervaring in kaart. Hierna bepalen we wat er nodig is om een rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven.  

Wij leveren een implementatieplan op maat. Daarin vind je de benodigde stappen om tijdig te komen tot een rechtmatigheidsverantwoording. Ook ondersteunen wij bij de informatieverstrekking naar het College en de Raad en bieden we hulp bij het versterken van de auditfunctie, zowel in inzet als begeleiding. Het resultaat: een rapport met gerichte adviezen om de processen op het vastgestelde ambitieniveau te krijgen.

Contactpersoon 6

Ben je benieuwd welk type onderzoek het beste past?

Neem contact op met onze collega’s via (023)-5471913 voor meer informatie.

New Colors is onderdeel van