Terug naar overzicht

Inrichten

Bijsturen samenwerkingsverband

Samenwerkingsvraagstukken, ze kennen voor ons geen geheimen. Waar gaat het goed of juist mis? Onze betrokken specialisten voeren een scan uit en geven inzicht in het proces. Onafhankelijk en vanuit diverse invalshoeken. Met een herkenbare situatieschets, grondige analyse en een uiteindelijk rapport komen we tot een gezamenlijke oplossing.

  • Inventarisatie sturing en control
  • Inventarisatie impact
  • Uitvoeren scan
  • Bijeenkomst met partners en advisering
  • Inzicht in de verbeterstappen
  • Optimale samenwerking: samen verder
group-637.jpg

Gemeentes kennen veel samenwerkingsverbanden. Onmisbaar voor de uitvoering van de gemeentelijke taken, maar een goed samenwerkingsverband is niet vanzelfsprekend een succes. Juiste aansturing, beheersing en onderhoud zijn essentieel. Zeker wanneer er veranderingen plaatsvinden in de omgeving, processen of samenwerkingsverbanden. Verloopt een samenwerking minder succesvol als gehoopt en kom je samen niet tot verbeterpunten, dan voeren wij graag een scan uit. Dit leidt vaak tot (h)erkenning van de situatie en maakt de weg vrij om samen een stap vooruit te zetten.

Wij starten met een inventarisatie: hoe zijn de sturing en control bedoeld? Hierbij betrekken we documentatie zoals statuten, het huishoudelijk reglement en verslagen. Vervolgens voeren wij gesprekken met de partners en beoordelen we de praktijk. We brengen de verwachtingen, de samenwerking tot nu toe en de overeenkomsten en verschillen in beeld. Op basis van deze inventarisatie maken wij een analyse en gaan we in op de oorzaken van de verschillen: welke impact hebben ze? Uiteindelijk organiseren we een bijeenkomst met alle partners en presenteren we een advies met de verbeterstappen. Nieuwsgierig, betrokken en concreet. Alleen zo kom je samen verder.

Referenties

Herijking van de toekomstvisie voor Participe

Participe is een betrokken en ondernemende organisatie in het sociaal domein. Zij organiseren voor verschillende gemeenten, voornamelijk in Noord- en Zuid-Holland, het sociaal werk: welzijn en Wmo. In 2020 is Participe een traject gestart om de toekomstvisie te herijken: waar willen wij als organisatie naartoe en hoe gaan wij daar komen?

In het voorjaar van 2020 heeft Haute Equipe de begeleiding op zich genomen bij de eerste stappen om te komen tot een gezamenlijk toekomstbeeld van de organisatie. Wij zijn gestart met een visie- en strategiesessie met het management. Hierbij zijn verschillende methoden gebruikt om te komen tot een droombeeld van de toekomst.

Om een echt gezamenlijk beeld te kunnen schetsen, zijn ook de medewerkers van Participe betrokken bij de herijking. Door naar de verhalen te luisteren van medewerkers die actief zijn bij verschillende gemeenten leer je wat Participe voor hen betekent, waar zij tegenaan lopen en waar zij kansen zien om van nog meer toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de inwoners. Eind juni en begin juli 2020 zijn er daarom 5 digitale inspiratiesessies met medewerkers georganiseerd. Haute Equipe heeft deze sessies vormgegeven, begeleid en de verslaglegging van elke sessie uitgevoerd.  

Al deze input is verwerkt tot een uitgebreid rapport welke de basis vormt voor het verder uitwerken van het toekomstbeeld van Participe.

Contactpersoon 3

Ben je benieuwd welk type onderzoek het beste past?

Neem contact op met onze collega’s via (023)-5471913 voor meer informatie.

New Colors is onderdeel van