Terug naar overzicht

Verrichten

Subsidieaanvraag

Subsidie aanvragen: een kunst op zich. Uiteenlopende voorwaarden en flinke concurrentie voor de beschikbare subsidiegelden zijn geen uitzondering. Het aanvraagproces goed doorlopen is dus essentieel. Hoe kunnen wij jouw helpen?

  • Aanvraagproces van subsidies
  • Schrijven projectplan
  • Invullen verplichte aanvraagdocumenten
  • Opstellen begroting
  • Opzetten partnerschap
  • Onafhankelijk advies en hulp bij aanvragen
group-645.jpg

Wij helpen graag om jouw aanvraag succesvol in te dienen, ook bij de grotere Europese fondsen. Wij organiseren het aanvraagproces, schrijven (samen) het projectplan, vullen de verplichte aanvraagdocumenten in en stellen de begroting op. Ook kunnen wij helpen het partnerschap op te zetten of kijken voor jou naar andere aspecten die van invloed kunnen zijn op de aanvraag, zoals de Europese staatssteunregelgeving. Zo kun jij je op de inhoud concentreren.

De aanvraag die wij opleveren is van hoge kwaliteit en voldoet aan alle aanvraagvoorwaarden. Ook zorgen wij dat de aanvraag op tijd gereed is, vanzelfsprekend. De aanvraag wordt volledig voor je ingevuld via de aanvraagportal van de subsidieverstrekker. En als je wilt kunnen wij de aanvraag ook nog voor je indienen. In dat geval moet je ons wel even machtigen. Ontzorgen is ons specialisme!

Referenties

Subsidie toegekend voor tekort verzorgend personeel

Instituut GAK heeft een bijdrage van ruim €70.000 toegekend aan het Samen Leren project van Amstelring en Stichting Nieuwzorg. Haute Equipe Partners in Public b.v. heeft het project ondersteund bij het opstellen van de subsidieaanvraag. Samen Leren is een actieplan om het huidige en toekomstige tekort aan goed verzorgend personeel aan te pakken door middel van het inzetten van zijinstromers voor de functie Helpende Zorg en welzijn. 

 

Hierbij worden zij-instromers skills based gescreend. Zowel bestaande medewerkers als zij-instromers worden getraind op skills based denken (welke skills neem je mee vanuit een andere baan) en samen leren. Dit project gaat daarmee niet alleen de strijd aan met het tekort aan verplegend personeel maar heeft ook tot doel het werkgeluk van het bestaand personeel te vergroten. Door met medewerkers in dialoog te gaan worden medewerkers vanaf het begin meegenomen in dit project.

Fieldlab Vertical Farming

De vraag naar voedsel stijgt wereldwijd en de coronapandemie laat zien hoe kwetsbaar onze lange voedselketens eigenlijk zijn. Innovaties in de voedselproductie zijn daarom van groot belang. Nederland heeft veel kennis op dit gebied, maar in het buitenland wordt hard gewerkt aan een inhaalslag. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is vertical farming, het zonder daglicht telen van tuinbouwproducten. Hierbij worden gewassen in een gesloten omgeving in meer lagen boven elkaar geteeld. Aardbeien en sla kunnen daardoor bijvoorbeeld naast de supermarkt worden verbouwd. Dat betekent kortere en dus minder kwetsbare voedselketens.

De vooruitzichten voor vertical farming zijn erg goed en nemen met name buiten Nederland een grote vlucht. De ontwikkelingen buiten Nederland gaan zo snel dat het de leidende kennispositie van Nederland in de tuinbouw bedreigt. Partijen uit de Nederlandse tuinbouw hebben daarom de handen ineengeslagen en het Fieldlab Vertical Farming opgericht om de gezamenlijke concurrentiepositie duurzaam te versterken.

Haute Equipe heeft het consortium ondersteund bij het aanvragen van een financiële bijdrage van € 1,5 miljoen bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Zuid-Holland. Wij hebben de partijen geholpen met het betrekken van de juiste partners, het schrijven van een scherp projectplan en het financieel vormgeven van het project. Nu de subsidie is toegezegd ondersteunen wij de partijen ook bij de administratieve verantwoording en de periodieke rapportages aan de subsidieverstrekkers.

Contactpersoon 5

Ben je benieuwd welk type onderzoek het beste past?

Neem contact op met onze collega’s via (023)-5471913 voor meer informatie.

New Colors is onderdeel van