Terug naar overzicht

Richten

QuickScan

Als manager, wethouder of directeur word je regelmatig geconfronteerd met vragen: waarom hebben we niet voldoende zicht op de ontwikkeling van personeelskosten? Waarom is er onduidelijkheid rondom bezetting en capaciteit? Waarom worden we steeds geconfronteerd met onverwachte overschrijdingen? Onze QuickScan geeft inzicht!

  • Kortlopend traject
  • Vraaggesprek met medewerkers
  • Eindrapport op maat
  • Mondelinge toelichting
  • Quick-wins en lange termijn oplossingen
group-641.jpg

De vinger op de zere plek leggen blijkt vaak lastig. Want, waarom doen we niet wat we moeten doen? Waarom krijgen we niet de informatie die we nodig hebben? Onze specialisten gaan erover in gesprek met jouw medewerkers. Wat zien we en waar kan het beter? Die twee vragen vormen daarbij de basis.

Medewerkers weten heel goed waar processen verbeterd of versneld kunnen worden. Toch komt de gewenste verbetering door verschillende factoren lastig tot stand. De input uit de vraaggesprekken, de informatie uit aanwezige documentatie én onze eigen ervaringen bij gelijksoortige organisaties vormen de basis voor het eindrapport, met concrete aanbevelingen voor de huidige situatie. Quick-wins, maar ook lange termijn oplossingen. Passend bij de eigen cultuur van de organisatie, want daar houden we vanzelfsprekend rekening mee. Zo is elke Quickscan uniek, interessant én leerzaam voor beide partijen!

Referenties

Het Hogeland in control

In het topje van Groningen ligt de gemeente Het Hogeland. Deze gemeente is in 2019 ontstaan door een fusie van een viertal kleine gemeenten en een gemeenschappelijke regeling. Een dergelijke fusie brengt veel uitdagingen met zich mee, ook op financieel gebied. Om die reden heeft Het Hogeland begin dit jaar Haute Equipe de opdracht gegeven om een peer review te doen. De vraag hierbij was in hoeverre de gemeente in control is. Om dit uit te zoeken is een team van vier Haute Equipe adviseurs afgereisd naar Groningen.

Het team heeft in korte tijd onderzocht of hetgeen Het Hogeland doet op het gebied van financial control juist is, of zij voldoende grip op hun budgetten hebben en of de systemen en processen hiervoor juist zijn ingericht. Om inzicht te krijgen in deze zaken hebben de adviseurs in twee dagen tijd 22 interviews gehouden met medewerkers van Het Hogeland en is er gebruik gemaakt van verschillende documentatie. Verder hebben zij ook benchmarkonderzoek uitgevoerd met vergelijkbare fusiegemeenten. Via een stoplichtmodel zijn een aantal concrete adviezen gegeven aan de gemeente om bestaande risico’s weg te nemen, in de toekomst in control te blijven en verbeteringen door te voeren.

Contactpersoon 5

Ben je benieuwd welk type onderzoek het beste past?

Neem contact op met onze collega’s via (023)-5471913 voor meer informatie.

New Colors is onderdeel van